Немски език за ученици

Немски език за ученици

Обучението на ученици в група обхваща периода от октомври до май. Занятията се провеждат два пъти в седмицата по 2 уч.ч. като учебният график се съобразява със смяната в училище. Работи се по учебната система Menschen на издателство Hueber. При индивидуално обучение времето и интензивността на провеждане на часовете се съгласуват изцяло с възможностите за посещение. Начинът на провеждане на занятията също се съобразява със знанията и потребностите на курсистите.


Вашият път към света!


  • Подготовка за явяване на държавен зрелостен изпит
  • Три пробни изпита
  • Личен подход към всяки курсист
  • Европейско ниво на преподаване