Немски език за възрастни

Немски език за възрастни

С оглед на това, че курсовете са предназначени за работещи хора от различни възрасти, те се организират вечер (два или три пъти в седмицата) или събота и неделя. Всяко ниво се състои от 100 уч.ч. като средната продължителност е 3 месеца.Обучението се провежда по система Themen Aktuell на издателство Hueber. Групите са малки, което позволява да се обърне необходимото внимание на всеки един от курсистите. При индивидуалната форма на обучение интензивността и времето на провеждане на занятията се избират от курсиста, а обучението е изцяло съобразено с неговите знания и потребности.


Вашият път към света!


  • Две форми на обучение
  • Време, удобно за работещи
  • Внимание към всеки курсист
  • Съобразена интензивност