Английски език за деца 1-4 клас

Английски език за деца 1-4 клас

При обучението по английски език на деца от 1 до 4 клас се използват оригинални учебници на Cambridge, на реномираното издателство Klett. Интерактивната система е изцяло съобразена с особеностите на различните възрасти, което допринася за по-приятното протичане на учебния процес и по-бързото и ефективно усвояване на материала от децата. В рамките на курса се придобиват основни езикови умения, като се работи в посока усъвършенстване на четирите ключови компонента на обучението – писане, четене, слушане и говорене. Курсът е целогодишен и се състои от 120 уч.ч. Провежда се два пъти в седмицата по 2 уч.ч.