Английски език за ученици 5-7 клас

Английски език за ученици 5-7 клас

При обучението на деца от 5 до 7 клас се използват оригинални учебници на Cambridge, на реномираното издателство Klett. Учебната система е изцяло съобразена с особеностите на децата в тази възраст, като учебният материал е поднесен по начин, съответстващ на техните възгледи и интереси. В същото време се изграждат сериозни езикови умения у децата, които са много добра база за развитие. Курсът е целогодишен и се състои от 120 уч.ч. Провежда се два пъти в седмицата по 2 уч.ч.


Вашият път към света!


  • Съобразено оформление на материала
  • Изграждане на отлична езикова база
  • Личен подход към всяко дете
  • Европейско ниво на преподаване