Английски език за ученици 5-7 клас

Английски език за ученици 5-7 клас

Учебната система е изцяло съобразена с особеностите на децата в тази възраст, като материалът е поднесен по начин, съответстващ на техните възгледи и интереси. Стремим се да направим по-плавен преход при смяната на една учебна система с друга. Вече изискванията към учениците са по-големи и имат нужда от допълнителна подготовка, за да добият още по-голяма увереност и езикова компетентност.
Курсът включва 120 уч.ч. Учениците посещават занятия два пъти в седмицата по 2 уч.ч.