Разговорен английски език

Разговорен английски език

Курсовете по разговорен английски имат за цел да подготвят обучаващите се да се справят с общуването в различни житейски ситуации. Те биват поставяни в реални условия като се разиграват диалози от ежедневието, с които те биха се срещали най-често и които биха били от най-голяма полза за тях. Това обучение е особено подходящо за хора, които желаят да усъвършенстват говорните си умения. Образователен център „ЛОГОС“ предлага курсове по разговорен английски в две форми на обучение:
В група - Продължителността на курса е 90 уч.ч. Занятията се провеждат вечер (два или три пъти в седмицата) или събота и неделя. Групите са малки, което допринася за по-спокойна работна среда и по-продуктивен учебен процес.
Индивидуално – При тази форма курсистът сам определя в каква насока би желал да бъде обучението. Интензивността и времето, в което да се провеждат часовете, също са съобразени с неговите лични изисквания и предпочитания.


Вашият път към света!


  • Две форми на обучение
  • Време, удобно за работещи
  • Внимание към всеки курсист
  • Съобразена интензивност