Английски език за кандидат-студенти

Английски език за кандидат-студенти

Курсовете за кандидат-студенти осигуряват необходимата подготовка за явяване на държавен зрелостен изпит по английски език за кандидатстване в Софийски университет, УНСС, Пловдивски университет, Югозападен университет в Благоевград, Великотърновски университет и Варненски икономически университет. Усилията на преподавателите и курсистите са фокусирани в развиването на техники и умения, позволяващи на кандидатите да се справят успешно със специфичните изпитни компоненти за съответните университети. По време на цялостната подготовка се провеждат три пробни изпита, за да се проследи натрупването на знания и изграждането на трайни изпитни умения. Курсовете за подготовка на кандидат-студенти са целогодишни и се състоят от 80 уч.ч. Провеждат се 1 път в седмицата по 3 уч.ч.


Вашият път към света!


  • Подготовка за явяване на държавен зрелостен изпит
  • Три пробни изпита
  • Личен подход към всяки курсист
  • Европейско ниво на преподаване