Английски език за кандидат-студенти

Английски език за кандидат-студенти

Курсовете за кандидат-студенти осигуряват необходимата подготовка за явяване на държавен зрелостен изпит по английски език за кандидатстване в Софийски университет, УНСС, Пловдивски университет, Югозападен университет в Благоевград, Великотърновски университет и Варненски икономически университет. Курсът е насочен към развиване на техники и умения,в съответствие със специфичните за различните университети изпитни компоненти. По време на цялостната подготовка се провеждат три пробни изпита, за да се проследи изграждането на трайни знания у учениците. Курсовете за подготовка на кандидат-студенти са целогодишни и се състоят от 80 уч.ч. Провеждат се 1 път в седмицата по 3 уч.ч.