Английски език за ученици 8-12 клас

Английски език за ученици 8-12 клас

Курсовете по английски език за гимназисти са насочени към усъвършенстване на езиковите им знания и запознаването им със специфичните особености на изпитните формати за международно признати сертификати - FCE, CAE и CPE. Сертификатите, издавани от Университета Кеймбридж, са безсрочни и се приемат от редица университети в България и чужбина, държавни институции и частни компании. Курсовете за подготовка за FCE, CAE и CPE са целогодишни и се състоят от 150 уч.ч. Провеждат се два пъти в седмицата по 2 уч.ч.