Английски език за ученици 8-12 клас

Английски език за ученици 8-12 клас

Курсовете по английски език за гимназисти са насочени към усъвършенстване на езиковите им знания и запознаването им със специфичните особености на изпитните формати за международно признати сертификати - FCE, CAE и CPE. Сертификатите, издавани от Университета Кеймбридж, са сред най-престижните и се признават от университети, държавни институции и частни компании в цял свят. Освен че показват степента на владеене на езика и с това повишават конкурентоспособността на своя притежател, те се зачитат и като приемен изпит в редица университети. Курсовете за подготовка за FCE, CAE и CPE са целогодишни и се състоят от 150 уч.ч. Провеждат се два пъти в седмицата по 2 уч.ч.


Вашият път към света!


  • Подготовка за изпитни формати
  • Сертификати на Кеймбридж
  • Личен подход към всеки курсист
  • Европейско ниво на преподаване