Английски за възрастни

Английски за възрастни

Обучението за възрастни се провежда в две форми – в група и индивидуално. Курсовете се организират вечер (два или три пъти в седмицата) или събота и неделя. Нива А1 и А2 включват по 90 уч.ч., а нива В1, В2 и С1 - по 100 уч.ч. Средната продължителност на едно ниво е 3 месеца. Групите са малки, което позволява да се обърне необходимото внимание на всеки един от курсистите. При индивидуалната форма интензивността и времето на провеждане на занятията се избират от курсиста и обучението е изцяло съобразено с неговите знания и потребности.