Бизнес английски

Бизнес английски

Обучението по бизнес английски има за цел да се придобият необходимите знания и умения за водене на делови разговори и кореспонденция, участие в преговори, анализиране на бизнес тенденции, изнасяне на презентации. То е изцяло съобразено с нивото на владеене на езика от курсистите, както и със сферата, в която те работят. В процеса на обучение се разиграват различни ситуации, което да ги постави в реални условия на ползване на езика. Обучението по бизнес английски се провежда в две форми: В група - Продължителността на курса е 90 уч.ч. Занятията се провеждат вечер (два или три пъти в седмицата) или събота и неделя. Групите са малки, което допринася за по-спокойна работна среда и по-продуктивен учебен процес. Индивидуално – При тази форма курсистът сам определя в каква насока би желал да бъде обучението. Интензивността и времето, в което да се провеждат часовете, също са съобразени с неговите лични изисквания и предпочитания.


Вашият път към света!


  • Провежда се в две групи
  • Съобразено със сферата на работа
  • Личен подход към всяки курсист
  • Европейско ниво на преподаване